THAO GIÀNG 22/12
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 18
Thích: 3
Không thích: 0
HOẠT ĐỘNG HỌC: THỂ DỤC
BÒ CHUI QUA CỔNG KẾT HỢP ĐI TRONG ĐƯỜNG ZICH ZĂC.
GIÁO VIÊN: LƯƠNG THỊ HƯƠNG
LỚP NHỠ B