THAO GIẢNG 20/11
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 12
Thích: 2
Không thích: 0
HOẠT ĐỘNG HỌC: TẠO HÌNH ĐỀ TÀI: DÁN HOA TẶNG CÔ
GIÁO VIÊN: CÙ THỊ NGHUYỆT
LỚP NHỠ A.