Công đoàn trường mầm non Tùng Ảnh

Công đoàn trường mầm non Tùng Ảnh được thành lập theo quyết định số 04/QĐ-TLCĐ ngày 11 tháng 10 năm 1999 hiện nay công đoàn  gồm 23 đoàn viên, Ban chấp hành Công đoàn gồm có 3 đồng chí. Chủ tịch công đoàn là đồng chí Trần Thị Vinh - Phó hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban nữ công là đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo và đồng chí Dương Thị Thanh Huyên ủy viên ban chấp hành công đoàn.