Ban giám hiệu trường mầm non Tùng Ảnh

Ban giám hiệu trường mầm non Tùng Ảnh gồm có 2 người:
Hiệu trưởng: Cô Phan Thị Hồng Sâm, sinh năm 1971, trình độ đào tạo: Đại học. Được bổ nhiệm ngày 04 tháng 9 năm 2004, theo Quyết định số 632/QĐ-UBND của UBND huyện Đức Thọ.
Phó Hiệu trưởng: Cô Trần Thị Vinh, sinh năm 1971, trình độ đào tạo: Đại học. Được bổ nhiệm ngày 01 tháng 04 năm 2004, theo Quyết định số  185 QĐ/UBND của Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ.
Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo năm học 2014 -2015 cô Lê Thị Kim Oanh, trình độ đào tạo Đại học.
Tổ trưởng chuyên môn nhà trẻ: Cô Phan Thị Thu Trang. Trình độ đào tạo cao Đẳng.
Tổ trưởng tổ văn phòng: Lê Thị Minh Huê - Nhân viên kế toán.