Trường Mầm non Tùng Ảnh được thành lập vào tháng 8/1946, một năm sau cách mạng tháng 8 thành công bậc học mẫu giáo ra đời theo sắc lệnh số 146/SL của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đây là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục do Bộ Quốc gia giáo dục quản lý.

Đến tháng 03/1960 tại hội quán xóm 5 xã Tùng Ảnh (tức là hội quán thôn Đông Thái) lớp học vỡ lòng đầu tiên được ra đời. Đến năm 1983 trường chia thành 2 trường: Trường Tùng Ảnh I và Tùng Ảnh II. Đến năm 2002 hai trường sáp nhập cho đến bây giờ.

Trong quá trình hình thành và phát triển trường đã gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Tuy nhiên sau 72 năm, hiện nay nhà trường đã có những bước chuyển mình thay đổi vượt bậc về bộ mặt cũng như chất lượng dạy và học.